8B7B4429.JPG

Livsmedelsverksamhet och coronavirus

För dig som driver restaurang, café eller annan livsmedelsverksamhet - specifik information kopplat till coronaviruset.

Restauranger, barer och caféer

Från och med onsdag 25 mars tillåts endast bordsservering. Barhäng  kommer inte tillåtas och bord i lokalen ska placeras glest.

De nya föreskrifterna innebär i korthet att:

 • besökare endast får äta och dricka sittande vid ett bord eller ta med maten för avhämtning
 • stående servering vid barer inte är tillåtet
 • det får inte förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar, besökare ska kunna hålla avstånd till varandra
 • glesa ut mellan borden
 • smittskyddsläkarna kan med samråd med kommunen stänga verksamheter som inte följer föreskrifterna

Livsmedelsbutiker

Det är mycket viktigt att allmänheten fortsättningsvis kan köpa livsmedel i era butiker. Vårt råd till er är därför att skydda era medarbetare så gott det går. Utan kvalificerad personal går det inte att ha öppet. Följ gärna Folkhälsomyndighetens råd om hygien som du hittar här:

Folkhälsomyndighetens råd om hygien

Samtidigt kan ett besök i en butik innebära en ökad risk att bli smittad av coronaviruset eftersom det ofta är många människor som handlar samtidigt och det därmed uppstår långa köer.

Åtgärder för att förebygga smittspridning

 • Förebygg långa köer. Försök att få kunderna att använda självutcheckningssystemet om det finns något sådant tillgängligt
 • Försök att ordna så att kunder inte behöver köa alltför nära varandra.
 • Ställ gärna ut handsprit på olika ställen i butiken.
 • Tvätta gärna av handtag till kylar, frysar m.m. med jämna mellanrum. Använd ett lämpligt desinfektionsmedel.
 • Om ni även säljer livsmedel via hemleveranser som beställs på internet så kan ni gärna informera lite extra om detta eftersom det minskar risken för att det blir trängsel i butiken.
 • Om utbrottet blir värre och ni väljer att använda någon form av skyddsutrustning, t.ex. munskydd så är det bra om ni informerar om detta vid ingången så att kunderna förstår avsikten och inte blir skrämda.
 • Om utbrottet blir värre så kan det finnas anledning till att separera olika arbetslag från varandra så långt det är möjligt.

Åtgärder för specialkost

Allmän hamstring av livsmedel som är till för känsliga kundgrupper, t.ex. gluten- och laktosfria produkter, kan skapa problem för dessa kunder. Det kan vara bra att ha ett extra lager av dessa i lagerutrymmet för försäljning vid förfrågan. Det kan också vara bra att informera kunderna om att det inte är så bra att hamstra dessa produkter.

Se länkar:

Information från livsmedelskontrollen

Folkhälsomyndigheten

Livsmedelsverket

Sveriges kommuner och regioner

Krisinformation.se

Publicerad 2020-03-27, Uppdaterad 2020-04-28