agriculture-1359862__340.jpg

Glöm inte besiktningen!

Viktigt med besiktningsprotokoll från Jordbruksverket.

Vi vill påminna om att sprutan som används till bekämpningsmedel ska besiktigas vart tredje år. Protokollet efter besiktningen ska skickas till Jordbruksverket. Vi påminner om detta med anledning av att det på kort tid vid två inspektioner visat sig att beslut från Jordbruksverket inte kunnat visas upp. Tyvärr är denna överträdelse kostsam för den som drabbas med 10 000 kr i miljösanktionsavgift.

 

 

Publicerad 2020-02-11, Uppdaterad 2020-02-25