utredningen_750x450-500x300.jpg

Hårdare regler för nya nikotinprodukter

En tobaksfri nikotinprodukt är en produkt utan tobak som innehåller nikotin för konsumtion.

Från och med 1 augusti 2022 regleras tobaksfria nikotinprodukter genom lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innehåller bestämmelser om produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. Syftet med lagen är att begränsa de hälsorisker som är förenade med bruk av tobaksfria nikotinprodukter.

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter bör du som näringsidkare känna till följande:

  • Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter är anmälningspliktig (se rubriken Anmälan om försäljning nedan).
    En kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning. Storleken på avgifterna bestämmer varje kommun själv. Även Folkhälsomyndigheten får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning. Information om storleken på avgifterna kommer vid reglering i förordning och föreskrifter.
  • Försäljning till konsumenter avser detaljhandel. Ett försäljningsställe är ett fysiskt försäljningsställe, dvs. en viss lokal eller ett annat avgränsat utrymme för detaljhandel, eller en webbplats för detaljhandel.
  • Tobaksfria nikotinprodukter får endast säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som har fyllt 18 år.
  • Det ställs krav på tobaksfria nikotinprodukter, exempelvis att förpackningar ska vara försedda med hälsovarningar och en innehållsdeklaration, produkten ska vara anmäld och uppfylla den årliga rapporteringsskyldigheten samt krav på produktens innehåll.
  • Endast tobaksfria nikotinprodukter som uppfyller lagkraven får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden.

Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Alla verksamheter som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter i en av våra medlemskommuner (Ystad, Tomelilla, Simrishamn), ska senast den 1 augusti 2022 inkomma till Miljöförbundet med en anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.

Den som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter ska utöva egenkontroll över försäljningen och hanteringen och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

Blanketten för anmälan hittar ni under länken:

Livsmedel, folköl, tobak, e-cigaretter och läkemedel - Ystad-Österlenregionens miljöförbund

För mer information hänvisar vi till folkhälsomyndighetens websida

Tobaksfria nikotinprodukter — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Publicerad 2022-06-28, Uppdaterad 2022-06-30