supermarket-g703cec257_1920.jpg

Köldmedierapportering

Nu är det dags att lämna in köldmedierapport för 2022.

Senast den 31 mars 2023 ska rapporterna vara inlämnade till miljöförbundet om anläggningen innehåller 14 ton CO2e köldmedia eller mer (aggregat som innehåller mindre än 5 ton CO2e köldmedia räknas inte in i totalmängden).

Kontrollera att alla uppgifter som krävs enligt 29 § i Förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen finns med i rapporten och även att certifieringsnummer för både kontrollföretag och samtliga personer som utfört kontroll av anläggningen finns med. Glöm inte heller att skriva under rapporten.

Publicerad 2022-02-21, Uppdaterad 2023-01-17