herbert-goetsch-ek6DlahL3Rk-unsplash.jpg

Legionella

Legionellabakterier förekommer naturligt i sjöar, vattendrag och grundvatten. Där utgör de ingen fara för människor, men i olämpligt utformade tappvattensystem kan de föröka sig och bli ett problem.

Legionellabakterier lever i vatten i temperaturintervallet 0 - 50 grader. Bakterien kan växa till i temperaturintervallet 20 – 45 grader. Över 60 grader dör bakterien efter några minuter och över 70 grader efter några sekunder.


Människor drabbas av legionärssjuka genom att andas in vattendimma med legionellabakterier som sätter sig i lungorna. Till grupper med ökad risk hör äldre och personer med nedsatt immunförsvar. Man smittas inte genom att dricka vattnet.


Det är i första hand fastighetsägaren som ansvarar för att vattensystemen är säkra. För att förhindra att legionellabakterier växer till i vattenledningarna måste varmvattnet vara varmt (mer än +50°C grader vid tappstället och mer än +60°C i varmvattenberedaren eller ackumulatorn) och kallvattnet vara kallt (mindre än +18°C).


I förebyggande syfte bör du som fastighetsägare se över fastighetens vattensystem. Vara särskilt uppmärksam på temperaturen i varmvattenberedare, värmeväxlare och eventuella cirkulationsledningar. Smittrisken är störst från duschar, bubbelpooler och liknande där det finns risk för bildning av vattenaerosol.

Publicerad 2023-04-14