Farligt-avfall.jpg

Ny avfallsförordning

Information om ny avfallsförordning.

Regeringen har fattat beslut om ändringar i avfallsförordningen (Avfallsförordning 2020:614), som innebär att en utökad anteckningsskyldighet trädde i kraft 1 augusti 2020. Från och med 1 november 2020 ska anteckningarna rapporteras in till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Detta gäller för alla yrkesmässiga verksamheter som producerar eller hanterar farligt avfall. Inga anteckningar mellan 1 augusti och 31 oktober 2020 behöver rapporteras in retroaktivt.

Förändringarna har varit på gång under en lång tid men det var först i somras som regelverket blev helt klart. Implementeringen av det nya avfallsregistret kommer att ta ytterligare en tid och därför är kunskapsspridningen om det nya avfallsregistret viktig framöver. Från och med 2021 kommer dock en sanktion vara kopplad till regelverket och innebära att den som inte rapporterar in till Naturvårdsverket riskerar att drabbas av en miljösanktionsavgift.

Mer information finns här. 

Publicerad 2020-10-29, Uppdaterad 2020-11-09