akupunktur.jpg

Ny lag!

Det har kommit en ny lag (2021:363) gällande hygienlokaler som har stickande och skärande verksamheter. Det nya regelverket börjar gälla den 1 juli 2021.

Verksamheter som blir anmälningspliktiga efter 1 juli 2021 är verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

Detta innebär att anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta exempelvis användning av rakkniv mot huden, håltagningspistol (öronhåltagning) och verksamheter som använder sig av andra typer av stickande/skärande verktyg som inte bedömts omfattas av anmälningsplikt tidigare på grund av att de inte ansetts kunna orsaka risk för blodburen smitta.

Redan befintliga verksamheter har fram till den 1 september 2021 på sig att inkomma med anmälan till miljöförbundet.

Information från Socialstyrelsen

Anmälan av verksamhet för hygienisk behandling

 

Publicerad 2021-07-01, Uppdaterad 2021-11-26