vattenprover.jpg

Vattenprover

Problem med vattenkvaliteten är vanligt i enskilda dricksvattenbrunnar.

Du som är fastighetsägare eller brunnsägare ansvarar själv för skötsel och vattenkvalitet. Du bör regelbundet (minst vart tredje år) analysera ditt dricksvatten eftersom både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden. Om du har små barn är det extra viktigt. Miljöförbundet samarbetar med SGS Analytics och du beställer provtagningsmaterial hos dem.

Publicerad 2021-12-15