2014-09-11_12.47.16.jpg

Ny rapport - bassänger

Bassängbad tillhör kategorin anmälningspliktiga verksamheter.

Ny vägledning och föreskrifter har kommit från Folkhälsomyndigheten med många nya krav för verksamheterna. Vid tillsyn av bassängbad låg därför tyngdpunkten på att kartlägga och informera om vilka krav som gäller för verksamheten och som kommer att följas upp vid nästa tillsynstillfälle.

Publicerad 2022-04-01