Kommunens ekonomi


Ystads kommuns ekonomiavdelning finns lokaliserad i Nya Rådhusets östra flygel vid Österportstorg. Ekonomichef är Petter Hansson. Ekonomiavdelningen är indelad i tre enheter:

  • Redovisning
  • Löne och personalekonomi
  • Budget och analys

Ekonomiavdelningen sköter ekonomiadministrationen för kommunens förvaltningar och nämnder. I avdelningens uppdrag ingår också att jobba med de kommunala bolagens ekonomi samt att bistå kommunalförbunden med ekonomikompetens.

Inom redovisningsenheten finns funktionerna redovisning, kassa, krav och debitering.

Enheten för löner och personalekonomi sköter löneadministrationen för anställda och förtroendevalda.

Budget- och analysenheten jobbar med budget och ekonomisk uppföljning för förvaltningar och nämnder samt för kommunen samlat. 

Nya Rådhuset

Kontakt

Ystads kommun
Österportstorg 2 B
271 80 Ystad

Ekonomichef Petter Hansson petter.hansson@ystad.se

Budgetchef Hans Persson hans.persson@ystad.se

Lönechef Agneta Bjurnemark agneta.bjurnemark@ystad.se

Redovisningschef Carola Nilsson carola.nilsson@ystad.se