Minfällning_Ystad_1865.jpg

Försvarsövningen Aurora 23

Militära förband kommer att öva på olika platser i Ystad mellan den 24 april och 7 maj, som en del av Försvarsmaktens stora övning Aurora 23. Övningen sker i samverkan med civila aktörer, däribland Ystads kommun. 

 

Mellan den 17 april och 11 maj genomförs Aurora 23, Försvarsmaktens mest omfattande övning hittills, tillsammans med 26 000 deltagare från 14 länder och stora delar av civilsamhället. Övningen, som bygger på ett scenario där Sverige utsätts för ett väpnat angrepp, sker över hela Sverige men med en koncentration till de södra delarna och Gotland. 

Under två av dessa veckor, 24 april till 7 maj, kommer militära förband att öva på olika platser i Ystad. Övningen sker i samverkan med bland annat Ystads kommun. 

Viktigt för Ystad 

– Det är bra och viktigt för en kustnära hamnstad som Ystad att vi får möjlighet att öva beredskap och samverkan med Försvarsmakten. På så sätt ökar vi den samlade totalförsvarsförmågan, säger kommundirektör Randi Graungaard. 

Så märker du av övningen 

Övningen kommer att ske i luften, till havs och på marken, och innebär:  

 • Övning med stridsmoment i tättbebyggt område: Ystad tätort, Fredriksberg och Köpingebro. De militära förbanden är synliga bland annat enligt kartskissen här på sidan.  
 • Skottlossning med lös ammunition, som kommer att låta högt men är ofarlig. 
 • Militärfordon och fordonskolonner längs vägar i och runt Ystad, under dygnets alla timmar. 
 • Flygning med helikopter och drönare. 
 • Övningsmoment på de ordinarie skjutfälten i området. 
 • Verksamheter och fastighetsägare i särskilda områden kan komma att få separat information. 

– Vi är måna om att nå ut med information, så att alla som vistas i Ystad ska känna sig trygga med Försvarsmaktens närvaro och att det är en övning som pågår, säger Randi Graungaard. 

Tänk på detta

Var uppmärksam på skyltar och anvisningar och följ trafikinformation via radio för att hålla dig uppdaterad om läget.

 • Respektera avlysningarna på skjutfälten i Skåne. Information om aktuella avlysningar på Försvarsmaktens webbplats
 • Civil mark som Försvarsmakten använder under övningen kommer att vara bevakad av militär personal. Då är den inte tillgänglig för allmänheten, med undantag för näringsidkare, service och boende.
 • Undvik att gå direkt bakom ett militärt fordon.
 • Visa hänsyn och ta det försiktigt i trafiken:
  • Håll avståndet när du befinner dig på vägar med mycket militärtrafik.
  • Den militära trafiken körs ofta i kolonn, där hastigheten snabbt kan ändras. Enligt lag får du inte bryta en militärkolonn genom att köra in emellan fordonen.
  • Kolonnerna är ofta långa. Därför bör du också undvika att köra om dem, eftersom du då måste hinna förbi hela. Att tänka på när du möter en militärkolonn (Försvarsmaktens webbplats)
  • Köer och begränsningar i framkomlighet kan uppstå, så var ute i god tid.


De militära förbanden kommer att vara synliga bland annat enligt kartskissen nedan.  

karta forsvarsmakten

2023-04-03 "Här övar vi" – Aurora 23 i Skåne län (Försvarsmaktens webbplats)

2023-03-22 Aurora 23 startar med ett radiosänt mobiliseringsmeddelande.
Det är första gången ett mobiliseringsmeddelande sänds via radio inför en övning i modern tid. (forsvarsmakten.se)

 

Publicerad 2023-04-26, Uppdaterad 2023-04-29

Länkar och mer information


Information på flera språk

 • Översätt innehållet till ett annat språk: Klicka på “Translate” längst upp på sidan, och välj ditt språk.

 • For translation, click “Translate” at the top of the page and choose your language. 

 • Перекладіть вміст на іншу мову: натисніть «Translate» у верхній частині сторінки та виберіть свою мову

Arabisk och persisk översättning