Bygg och miljö

 

 

Räddningstjänsten - SÖRF

Utskick från Tekniska avdelningen

Tekniska avdelningen projektleder utvecklingen och sköter driften av gator och parker, vatten och avlopp, avfall och renhållning i Ystads kommun. Fyra gånger om året gör vi ett utskick i brevlådan till alla som bor i Ystads kommun, med viktig samhällsinformation, tips och inspiration. Varje december gör Avfallsenheten också ett utskick till alla fastighetsägare i kommunen med information om avfallshanteringen det kommande året. 

En hållbar vardag #1 2023 - Äntligen är våren på gång!

En hållbar vardag #2 2023 - Upptäck sommarens Ystad

En hållbar vardag #3 2023 - Miljösmarta tips inför hösten

November 2022 - Vinterberedskap

Avfallshanteringen 2023

 

 

 

Publicerad 2022-05-07, Uppdaterad 2023-06-26