Näringsliv

Välkommen till Marknad- och Näringslivsenheten

Vi finns i Gamla Rådhuset på Stortorget i Ystad.
Kontakta Företagslotsen: 0411-57 80 00 alt. foretagslots@ystad.se
Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev

Följ vårt arbete på Instagram @naringslivystad #näringslivystad

Välkommen till oss hälsar: Angelica, Åsa, Itta, Lotte, Marie & Johan

Publicerad 2013-10-29, Uppdaterad 2019-05-22