11829893-mother-and-son-at-the-beach.jpg

Trygghet och säkerhet

Trygghet, säkerhet, beredskap och krisledning

 

Klicka på länkarna till undersidorna för att se innehållet!

Även om vi försöker vara heltäckande, så vet vi att någon kommer att sakna information, eller tycka att vi har fel, eller bara vilja ha det på något annat sätt.

Du är välkommen med tips och förslag! E-posta gärna till jorgen.a.nilsson@ystad.se

Säker jul och nyår - www.dinsakerhet.se

Hur gör du när du ringer nödnumret 112? - Se filmen här www.dinsakerhet.se

Lär dig hur du ska göra för att undvika att olyckor sker! Lär dig hur du ska agera om olyckan sker!

Lär dig mer om hur du ska skydda dig och din familj när vintern slår till: www.dinsakerhet.se

Håll dig informerad om händelser i din närhet: www.krisinformation.se

113 13 - Sveriges nationella informationsnummer

Dit kan man ringa om man vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning. Man kan också ringa och lämna information på 113 13.

113 13 - nytt nr för info vid olycka eller kris

Läs mer på www.sosalarm.se/113-13


Ring alltid 112 i en nödsituation vid fara för liv, egendom eller miljö.

112          Nödnummer vid fara för liv, egendom eller miljö
1177        Sjukvårdsrådgivning
114 14     Polisens nummer vid icke akuta händelser
113 13     Informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser

 

 

Publicerad 2020-11-13, Uppdaterad 2021-10-04

Kontakt

Jörgen Nilsson
Säkerhetssamordnare för Ystads, Simrishamns och Sjöbo kommun.

jorgen.a.nilsson@ystad.se