Gor_det_inte_svarare_Webbplatsen.jpg

Sortera ut ditt matavfall

Det är enkelt att sortera matavfall! Matavfall är allt som blir över och inte kan ätas, när du lagat eller ätit mat. Enkelt eller hur? Okej, när vi lärt oss det kan vi lägga till kaffefilter med sump, tepåsar och lite hushållspapper. Men inte mer.

 

Så här går det till
Matavfallet lägger du i de bruna papperspåsarna som du fått från avfallsenheten. Använd alltid biokorgen som är speciellt utformad för att lufta påsarna ordentligt. Byt påse efter 2-3 dagar, eller när den är fylld till 2/3. Stäng igen påsen på samma sätt som du stänger en papperspåse från bageriet, och släng sedan i det bruna kärlet för matavfall. Kärlen placeras med handtagen ut mot sopbilen, senast kl. 06 på tömningsdagen. Matavfallet transporteras sedan till en biogasanläggning där det rötas och blir till biogas eller biogödsel. Biogas kan bland annat användas till el och värme men även till att köra bil på. Biogödsel används på våra åkrar för att odla ny mat.

Behöver du nya matavfallspåsar?
Kläm fast en tom matavfallspåse i kärlets lock när det är dags för tömning, så lämnar sophämtaren nya påsar på kärlet. Du kan även hämta nya påsar på Tekniska avdelningen på Koppargatan 7 i Ystad.

Tekniska avdelningens kundservice
Telefon: 0411-57 77 77
(måndag-fredag kl. 9-12)
E-post: tekniska@ystad.se

Publicerad 2023-04-04, Uppdaterad 2024-05-30