Hållbarhet

Ingen kan skapa den hållbara framtiden själv. Allas insatser på alla nivåer är viktiga och vi behöver hitta lösningar i samarbete med andra; medborgare, myndigheter, organisationer och näringsliv.

Kommunens arbete utgår från FN:s globala mål för en hållbar utveckling och spänner över många samhällsutmaningar. De globala målen synliggör och konkretiserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den miljömässiga, den sociala och den ekonomiska. Dessa hänger ihop och är odelbara.

Läs mer om FN:s globala mål och Agenda 2030.

Publicerad 2021-04-06, Uppdaterad 2023-06-13