98 procent tycker Ystad är en bra plats att bo på

Den 20 december presenterades resultatet från SCB:s medborgarundersökning. Av 1 200 Ystadsbor passade 496 på att säga sitt om kommunen. Hela 98 procent av dessa tycker att Ystad är en bra plats att bo på men 71 procent av de som svarade vill ha större möjlighet att påverka utvecklingen.

Familj väljer gran på ÖsterportstorgSammanlagt 161 av Sveriges 290 kommuner deltar i undersökningen i år, vilket är ett rekordhögt antal jämfört med tidigare år. I Ystads kommun ligger svarsfrekvensen på 41 procent jämfört med riket som ligger på 38 procent.

- Ystads kommun har inte deltagit i SCB:s undersökning på flera år och vi har därför inte kunnat arbeta med uppföljning på ett tillfredställande sätt. Resultatet ger oss ett bra underlag inte minst när vi arbetar med vår målstyrning och därför belyser och analyserar vi speciellt de frågor som kan kopplas till våra kvalitetsindikatorer. Målet är att genomföra undersökningen vartannat år för att kunna arbeta med resultat och insatser däremellan, säger Randi Graungaard, kommundirektör på Ystads kommun.

- Vi vill att det ska bli ännu bättre att leva i Ystads kommun och därför måste vi ta reda på om vi rör oss i rätt riktning. Inom andra områden som exempelvis skola och omsorg, finns det många mått att välja bland men vi har saknat motsvarande möjlighet till uppföljning när det gäller medborgarens upplevelse av kommunens service, säger Carolina Palm.

Så tycker Ystadsborna - resultat i urval (riket inom parentes)

  • 98 procent (92 %) tycker Ystad är en bra plats att bo och leva på.
  • 75 procent (62 %) kan rekommendera andra att flytta till Ystad.
  • 85 procent (82 %) tycker att Ystads kommun sköter sina olika verksamheter bra/mycket bra.
  • 89 procent (79 %) tycker att Ystads skolor fungerar bra/mycket bra.
  • 59 procent (59 %) tycker att omsorgen fungerar bra/mycket bra.
  • 87 procent (84 %) känner sig trygga utomhus i området där de bor.

Undersökningen består av 111 frågor. Av dessa har Ystads kommun valt ut 71 frågor och grupperat dem i 22 områden. Dessa områden används som indikatorer till uppföljningen av kommunens övergripande mål.

Resultatet i sin helhet

Från och med den 20 december finns resultatet i sin helhet på www.scb.se.

Fakta SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Publicerad 2021-12-20