Backåkra Summit - ett samtal om hållbar utveckling

Söndagen den 24 oktober 2021 bjöd Ystads kommun in åtta företagsledare från olika branscher, till ett samtal kring affärsmässig hållbar utveckling på Dag Hammarskjölds Backåkra. Samtalet leds av Kristina Yngwe, riksdagsledamot och Bo Nilsson, A Sustainable Tomorrow.

Syftet med samtalet är att diskutera hur vi i Sverige tillsammans kan driva affärsmässig hållbar utveckling och identifiera områden för samverkan kring gemensamma möjligheter och utmaningar. Samtalet tar avstamp i Ystadmodellen och de Globala målen.

Bo Nilsson och Kristina YngweKristina Yngwe, riksdagsledamot och ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet och Bo Nilsson, grundare av A Sustainable Tomorrow leder samtalet som kommunen valt att förlägga på Dag Hammarskjölds Backåkra.

- Miljön på Backåkra är helt rätt för vad vi vill åstadkomma med arrangemanget; att i avskildhet kunna dryfta idéer, tankar och utmaningar tillsammans. Vårt mål är också att Backåkra Summit ska bli årligt återkommande och på sikt även locka internationella företagsledare. Då fungerar Backåkra i sig själv som ett dragplåster, säger Johan Österberg, Marknad och Näringslivschef på Ystads kommun.

Ystadmodellen och de Globala målen

Arbetat med konceptet "FN:s hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer" har pågått sedan 2018 och riktats mot små och medelstora företag. Fokus är affärer och affärsutveckling. Här har företag mötts från helt olika branscher utifrån det faktum att de globala målen är odelbara och därmed en möjlighet kring affärskopplingar över branschgränser. En konkret vägledning för konceptet har tagits fram: Ystadmodellen.

- Nu vill vi skala upp konceptet och har bjudit in ett fåtal företagsledare utifrån mänskligt styrda sektorer kopplat till utsläpp och energiförbrukning för att samlas i avskildhet och dryfta idéer, tankar och utmaningar tillsammans kring Dag Hammarskjölds bord på Backåkra, säger Lotte Nilsson, Näringslivsutvecklare på Ystads kommun.

Deltagarna i Backåkra Summit är:

  • Martin Andersson, Odling i balans
  • Henrik Fajerson, projektutvecklare OneSkanska
  • Jessica Fredson, vd Ystad Energi
  • Henrietta Hansson, vd Sparbanken Syd
  • Karin Henri, ansvar för samhälls- och hållbarhetsfrågor MFF
  • Oscar Hugoson, vd Scanfill Polykemi Group
  • Anders Nilsson, vd Ystad Saltsjöbad, ESS group
  • Mårten Nordström, regionchef Vossloh

Talare Backåkra

 

Publicerad 2021-10-18