Extern granskning om brister kopplade till avtal med frivilliga försvarsorganisationer

För ungefär ett år sedan upptäckte vi att fel har begåtts kopplat till det samverkansavtal som Ystads, Simrishamns och Tomelilla kommun haft med Försvarsutbildarna Ystad och Civilförsvarsförbundet Sydkusten. Kommunen påbörjade då en egen, intern utredning. Nu anlitar vi en extern granskare.

 

Sedan vi upptäckt fel och brister har vi gjort ett antal polisanmälningar som handlar bland annat om egenmäktigt förfarande samt misstanke om ekonomisk brottslighet i samband med avtal och fakturor. Vi har också begärt stöd från Länsstyrelsen som nu engagerat sig, och från Försvarsmakten som startat en egen utredning. 

Extern utredning tillsätts 

Vi har upptäckt både interna och externa brister som nu kräver vidare utredning. 

– När vi upptäcker brister är det vårt ansvar att ta reda på vad som hänt och varför. För att kommunen ska kunna göra detta effektivt och ändamålsenligt har jag nu fått i uppdrag av kommunstyrelsens ordförande att tillsätta en extern utredning, säger Dan Kjellsson, tillförordnad kommundirektör. 

Beslutet om att tillsätta en extern utredning togs av kommunstyrelsen idag den 29 november.  

– Vi är medvetna om att vi har brustit internt i ansvar och kontroll. Organisationerna vi haft avtal med har också brustit i sitt ansvar, och har agerat utifrån en olämplig värdegrund och ett bedrägligt beteende. Detta sammantaget har möjliggjort oegentligheter, att man kunnat utnyttja kommunen och har inneburit att vi inte kontrollerat, reagerat och agerat i den utsträckning vi borde, säger Dan Kjellsson. 

– Nu är det viktigt att vi kommer tillrätta med fel och brister, och säkerställer att kommunen utför sitt uppdrag korrekt framöver. Därför anlitar vi en extern utredare, säger Paula Nilsson, kommunstyrelsens ordförande. 

Kommunen tar det här på största allvar. Oavsett vad utredningen visar kommer vi att behöva se över våra rutiner och vidta åtgärder för att detta inte ska kunna hända igen. 

Om samverkansavtalet 

Samverkansavtalet med frivilligorganisationerna löpte mellan 2012 och 2023 och hade till syfte att stödja kommunens egen krishantering med resurser i samband med särskilda händelser eller kriser. 

Många kommuner har inget sådant avtal, och det är inte reglerat i någon lag eller förordning. Vid en kris är det möjligt för kommuner att begära stöd på annat sätt. Ystads kommun planerar ändå att skriva ett nytt avtal med frivilligorganisationer. 

Publicerad 2023-11-29, Uppdaterad 2023-12-22