Solflickan_fritidsparken.jpg

Fritidsparken rustas upp och fylls med aktiviteter

Arbetet med att rusta upp Fritidsparken i Ystad har påbörjats. Med hjälp av nya planteringar, ny belysning och fler aktiviteter ska parken bli mer attraktiv och inbjudande.

Arbetet med projekteringen av Fritidsparken vid sporthallen Bollen i Ystad är i gång. Under hösten tas bygghandlingar fram och planen är att ombyggnationen ska starta under våren 2021. Arbetet beräknas vara färdigt hösten 2021.

Initialt var tanken att parken endast skulle rustas upp med hjälp av några mindre punktinsatser.

- Efter en genomgång av parken kunde vi konstatera att den är i behov av en större åtgärd för att nå den potential som den faktiskt har, säger Therese Waldehov, landskapsarkitekt på Ystads kommun.

Fokus ligger bland annat på bättre belysning i hela parken inklusive allén genom Bollhusgatan. Målet är också att öka parkens attraktivitet och skapa aktiviteter som lockar.

Nyheter i parken:

  • Utomhusgym
  • Vattenleklabyrint
  • Nya perennplanteringar
  • Upprustning av mur

- För de yngre besökarna kommer det att anläggas en stor vattenleklabyrint. Tanken är att barnen själva ska kunna pumpa vatten genom de vindlande gångarna, hoppa leka och plaska sommartid. På upphöjda platser i labyrinten kommer det att finnas brädspel. Vi vill skapa en inbjudande, spännande och prunkande park för både Ystadsborna och besökare, säger Therese Waldehov.

Detaljprojekteringen har precis dragit igång och beräknas vara klart i mitten av januari 2021. Arbetet kommer därefter skickas ut på förfrågan och handlas upp. Förväntad start för ombyggnationen av parken kommer att påbörjas under våren 2021 och går allt enligt planerna planteras växter hösten 2021.

Publicerad 2020-10-13