Gör fett rätt - minska fett i avloppet

Nerspolat fett stelnar till hårda proppar som orsakar stopp och översvämningar i fastigheter och på ledningsnätet. Dessutom tycker råttor att fettet är en riktig festmåltid. Vi behöver hjälp med att minska fettet i avloppsvattnet eftersom det ställer till en del besvär på reningsverken.

Tips!

  • Fett i stekpannor och kastruller kan torkas ur med hushållspapper och sorteras som matavfall.
  • Lite större mängder matfett och frityrolja kan hällas över i behållare med tättslutande lock och läggas i restavfallet.
  • Större mängder matfett och frityrolja från privata hushåll kan lämnas på Hedeskoga återvinningscentral i genomskinliga, uppmärkta, behållare med tättslutande lock.
  • För verksamheter som hanterar livsmedel och som ger upphov till fettrikt avloppsvatten, finns krav på att ha en installerad fettavskiljare anpassad och underhållen efter behovet.

Tillsammans kan vi göra goda insatser för varandra och för miljön!

 

 

Publicerad 2021-03-01