53237015-pensive-woman-looking-at-mobile-phone-display-in-hand.jpg

Var källkritisk

Just nu sprids mycket falsk information och rykten, med syftet att påverka dig och dina åsikter.

Håll dig informerad, men sök information från trovärdiga källor. Diskutera gärna, men var källkritisk innan du delar något i sociala medier.

Checklista

Frågor som kan hjälpa dig att tänka källkritiskt:

  • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
  • Vem tjänar på att du sprider den?
  • Varför finns informationen? Är avsikten att förändra ditt tänkande och agerande?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
  • Var hittade du informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?
  • Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor. Information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet.
  • Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande åsikt. På så sätt undviker du att du endast letar efter information som förstärker din nuvarande uppfattning.

Förstå vad falsk och vilseledande information kan vara – och bli bättre på att känna igen den

Falsk och vilseledande information kan användas för att försöka störa och styra det offentliga samtalet i Sverige. Målet är att påverka politiska beslut och vad människor tycker. Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) har samlat knep för att känna igen falsk och vilseledande information på sidan bliintelurad.se

Sidan bliintelurad.se finns också på arabiska och engelska:
لا تنخدع
Don't be fooled

Du kan också läsa mer om källkritik på ystad.se/krisinfo eller på krisinformation.se.

 

Publicerad 2022-05-20, Uppdaterad 2023-01-31