Installation av pirhuvud till havs

Allt gick enligt plan och nu är två nya pirhuvuden på plats i Ystads hamn efter en välorkestrerad insats.

Att bogsera de 18,5 meter höga betongfundamenten, eller kassunerna, och få dem i rätt position, krävde precision, samordning och bra väder. Pirhuvudena sticker upp 5,5 meter över vattenytan och är tillfälligt fyllda med vatten som sedan ska bytas ut mot sand.

- De står på helt rätt ställe. Pirhuvudena sitter längst ut på vågbrytarna, som vi nu bygger färdiga i inloppet till hamnen. Fyrarna som också ska på plats är solcellsdrivna, säger Andreas Malmström, projektledare på Ystad Hamn Logistik.

Se en kort film från bogseringen.

 

Cargo capacity upgrade and LNG bunkering Swinoujscie - Ystad maritime link

Detta är en del i Ystad Hamn Logistiks stora utbyggnadsprojekt och delfinansierat av EU. Projektet omfattar två nya färjelägen, ett nytt fartyg som ska drivas med LNG (flytande naturgas) till det polska rederiet Polferries som trafikerar sträckan Ystad – Świnoujście och ett LNG-bunkringsfartyg till Świnoujście hamn.

I Ystads kommuns Vision 2030 ingår en flytt av hamnverksamheten från den inre till den yttre hamnen. De två nya färjelägena ska vara klara i slutet av 2020 och kommer att innebära kapacitetsökning, både avseende antal färjelägen och storleken på fartygen. Till detta ska läggas att hamnen för diskussion och förhandling med andra Ro/Ro-operatörer än färjerederier avseende sådan godstrafik då hamnens läge i Östersjön är mycket lämpligt för kompletteringstrafik på såväl nord- som sydgående för redan existerande Ro/Ro-linjer.

Läs mer på Ystad Hamn Logistik: www.ystad.se/hamnutbyggnad

 

Publicerad 2020-05-05