Klubbat och klart för heltid som rättighet

För drygt ett år sedan påbörjades pilotprojektet ”Mer tid i Ystad”. Syftet var att införa heltid som rättighet och deltid som möjlighet och att hitta arbetssätt och rutiner för framtiden. Nu har kommunfullmäktige beslutat att införa heltid som rättighet alla verksamheter inom Kommunals avtalsområde.

Under 2020-2021 kommer medarbetare inom Kommunals avtalsområde i Ystads kommun succesivt att bli erbjudna en heltidsanställning.

- Den som hellre vill arbeta deltid har möjlighet till det genom tjänstledighet. Det är verksamhetens behov som styr möjligheten att gå ner i tid utöver lagstadgade rättigheter. Vi har dock en positiv inställning och förståelse för behovet av deltidsarbete, säger Sofie Forss, projektledare som arbetat med pilotprojektet sedan våren 2017.

Från och med den första januari 2020 kommer alla nya tillsvidareanställningar inom hela kommunen att annonseras som heltid.

Mer information finns på Heltid.nu.

Publicerad 2019-07-01, Uppdaterad 2019-07-03