Kommunhuset i Glemmingebro blir byggnadsminne

Länsstyrelsen Skåne har beslutat att Glemmingebro Medborgarhus, byggt som kommunhus 1958, ska skyddas som byggnadsminne. Den tidstypiska byggnaden blir Ystad kommuns 18:e byggnadsminne och det yngsta i Skåne.


I Länsstyrelsens motivering står att Glemmingebro kommunhus har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde och att det är en ovanligt välbevarad och god representant för mindre landsortsbelägna kommunhus som uppfördes kring 1900-talets mitt. Gestaltningen är omsorgsfull med gedigna material där inspiration hämtats från lokalsamhället.

- Det är den finaste utmärkelse en kulturbyggnad kan få och vi är mycket stolta och glada över beslutet, säger Karl Ekberg, stadsantikvarie i Ystads kommun. Det är roligt att denna förhållandevis unga och modernistiska pärla får ställa sig till den unika och sälla skara av byggnadsminnen som Ystads kommun har idag. Extra roligt är att Glemmingebro nu finns med och representerar den mångfald av kulturmiljöer från olika tidsepoker som finns i hela Ystads kommun.

Bakgrund

Glemmingebros gamla kommunhusI kommunreformen 1952 bildades Glemmingebro landskommun genom en sammanslagning av kommunerna Glemminge, Ingelstorp, Bollerup, Tosterup och Övraby. Kommunhuset, som ritades av Simrishamns tidgare stadsarkitekt Gunnar Camper, uppfördes i centralorten Glemmingebro år 1958. Vid uppförandet rymde byggnaden nämnds- och sessionssal, kommunadministration och expedition, bibliotek, fritidsgård samt en distriktssköterskemottagning. År 1971 uppgick landskommunen att bli en del av Ystads kommun och byggnaden har därefter fungerat som medborgarhus och vissa funktioner, såsom bibliotek har bibehållits.

Tanken om att låta byggnadsminnesförklara det tidigare kommunhuset väcktes av Glemmingebro byalag som tidigt fattade tycke och såg det unika med byggnaden. Fråga om byggnadsminnesförklaring väcktes 2019 av Ystads kommun.

Vad är ett byggnadsminne

Länsstyrelsen kan skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar genom att förklara dem som byggnadsminnen. Syftet med skyddet är att långsiktigt bevara byggnader och miljöer som har stor betydelse för vår förståelse av samhällsutvecklingen, människors livsvillkor och synsätt under olika tider.
I Sverige finns omkring 2400 byggnadsminnen, varav 184 finns i Skåne.

Invigning

Invigningen av det nya byggnadsminnet sker den 6 oktober klockan 13 i Glemmingebro Medborgarhus (tidigare kommunhus) där alla är välkomna.

Det blir en invigningsceremoni med fanfarblåsning och överlämning av byggnadsminnesplakett. Klockan 13.50 blir det rundvandring i byggnaden.

Invigningstalare:
Britta Roos, länsantikvarie, Länsstyrelsen Skåne
Julia Cronqvist, byggnadsantikvarie, Länsstyrelsen Skåne
Håkan Damm, samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Karl Ekberg, stadsantikvarie, Ystads Kommun
Kurt Andersson, var med vid invigningen av kommunhuset 1958, då 11 år.

Mer information

  • Karl Ekberg, Stadsantikvarie Stadsbyggnadsavdelningen Ystads kommun 0411-57 78 52
  • Julia Cronqvist, antikvarie på Länsstyrelsen Skåne, 010-224 15 10

 

 

Publicerad 2023-09-19, Uppdaterad 2023-09-26