Positiv utveckling för Ystads stadskärna – trots pandemin

2019 blev ett bra år för Ystads stadskärna som ökade sin totala omsättning med 1,3 procent. Bäst gick det för stadskärnans hotell, restauranger, caféer och övrig kommersiell service. Det följer trenden i landet och branscherna har gynnats av att svenskar lägger allt mer pengar på upplevelser. Det var också dessa branscher som drabbades hårdast i Ystads stadskärna när coronakrisen slog till med full kraft under våren 2020. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Hotellen i Ystads stadskärna ökade under 2019 sin omsättning med 12,6 procent. Även café- och restaurangnäringen ökade sin omsättning med 7, 5 procent. Kommersiell service som består av flera olika typer av aktörer, exempelvis frisörer, barberare, skönhetssalonger, kemtvätt och skräddare ökade sin omsättning med 10,4 procent. Modehandeln har generellt haft det svårt i stadskärnor på grund av konkurrens från köpcentrum, handelsplatser och e-handeln, men i Ystad ökade modehandeln sin omsättning med 0,4 procent. Däremot minskade försäljningen inom hem och fritid och dagligvaror med 2,1 procent respektive 2,2 procent.

Ystad bättre utveckling
– Våra stadskärnor har länge dominerats av större kedjor, men nu ser vi ett ökat fokus på det lokala och genuina. Charmiga små caféer och restauranger, ostaffärer, brödbutiker, delikatessaffärer och mindre serviceinrättningar som skräddare, skomakare och barberare tar plats i stadskärnan igen. De stadskärnor som lyckas skapa en atmosfär och ett utbud som knyter an till det lokala, unika och genuina har goda förutsättningar att lyckas, säger Joakim Lindström, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Syd.

Stadskärnan under coronavåren
Flera av branscherna som gick bra under 2019, fick det svårt under coronakrisen i våras. Det visar försäljningsprognoserna för Ystads stadskärna första halvåret 2020. Hotellnäringen tappade ca 30 procent av sin omsättning. Liknande tapp kunde ses inom kommersiell service. Restaurangnäringen minskade sin omsättning med 15 procent. Modehandeln tappade drygt 20 procent av sin försäljning. Däremot ökade försäljningen av dagligvaror med 8 procent.

Ystad hade en bättre utveckling i stadskärnan under 2019 än andra svenska stadskärnor av samma storlek. I snitt minskade medelstora städer sin omsättning i stadskärnan med 0,7 procent. Ystad hade också ett positivt försäljningsindex vilket innebär att kommunen attraherade besökare och kunder från andra områden.

– I en levande stadskärna bor och arbetar vi, vi umgås på dagarna och framåt småtimmarna, tar del av kultur och nöjen och konsumerar de varor och tjänster vi har behov av. En attraktiv stadskärna lockar boende, besökare, företagsetableringar, entreprenörer och investerare. Det skapar tillväxt. Stadskärnans aktörer måste kroka arm och arbeta mot gemensamma mål och visioner för att skapa en bra utbudsmix och attraktiva miljöer, säger Joakim Lindström.

 

Gågatan– Det är tuffa tider vi lever i, så det är väldigt positivt att se att Ystads innerstad, trots sina utmaningar, ändå hade en total positiv utveckling 2019. Handelsindexet 111 visar att vi har ett inflöde av kunder till handelsstaden Ystad. Detta motiverar oss. Vi är på rätt väg med bland annat vår nyligen beslutade satsning för att utveckla innerstaden ännu mer i syfte att skapa bästa tänkbara förutsättningar för att bedriva verksamhet, säger Kristina Bendz, kommunstyrelsens ordförande i Ystads kommun.

Stadskärnorna återhämtar sig
Försäljningen inom sällanköpsvaruhandeln i landet i stort sjönk kraftigt i mars, men återhämtade sig under juni och juli och uppvisade tillväxt. Olika branscher i landets stadskärnor har påverkats på olika sätt. Bygg, elektronik och möbler har gått mycket bra medan klädhandeln haft det särskilt tufft.

– Det är glädjande att se att återhämtningen i stadskärnorna både går snabbare och är kraftigare än vad vi hade räknat med, men vi kommer att få leva med pandemins effekter ett tag till. Nu krävs uthållighet och samverkan mellan stadskärnans aktörer, säger Joakim Lindström.

Fakta om Cityindex
Cityindex är den första heltäckande kartläggningen av omsättningsutvecklingen för de kommersiella verksamheterna i Sveriges stadskärnor. Unikt för Cityindex är den modell som används för att bestämma stadskärnans avgränsning som skapar jämförbarhet över tid och mellan stadskärnor. Under 2020 års version av Cityindex läggs ett speciellt fokus på framtidens stadskärnor i spåren av coronapandemin.

 

 

Publicerad 2020-10-29