Råd till dig som är 70 år och äldre eller riskerar allvarlig luftvägsinfektion

Till dig som är 70 år eller äldre rekommenderas att du begränsar dina nära kontakter med andra människor. Du som tillhör en grupp med risk för allvarliga luftvägsinfektioner bör också begränsa dina nära kontakter med andra.

SeniorDet innebär bland annat att du så långt som möjligt ska undvika folksamlingar i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.

Be om hjälp för exempelvis inköp av mat och andra ärenden som kan innebära nära kontakt med andra människor.

Du som tillhör en riskgrupp för allvarlig sjukdom på grund av luftvägsinfektioner kan också behöva begränsa sina nära kontakter precis som de äldre. Om du tillhör denna grupp bör du rådgöra med din läkare om vad du ska göra för att minska riskerna för allvarlig coronasmitta.

Personer i hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar, till exempel högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom eller diabetes är också överrepresenterade bland de svåra coronasmittade fallen.

Extra utsatta för att drabbas av allvarlig corona-sjukdom är personer med flera underliggande sjukdomar.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en särskild sida med information till äldre och personer som riskerar allvarlig sjukdom på grund av luftvägsinfektion. Här finns också ytterligare en sida som innehåller information till riskgrupperna.

Publicerad 2020-03-23