Ystad_Gymnasium_Ystads_kommun_naringslivystad.jpg

Tillsammans för framtidens besöksnäring

Ystad Gymnasium är först i Sverige med ett certifierat Restaurang- och livsmedelsprogram och även gymnasiets Hotell- och turistprogram är Sveriges första lärlingsutbildning som branschcertifierats.

Det är många som varit involverade längs vägen där samverkan spelat en stor roll främst Ystad Gymnasium, lärare, kommunens företagslots representanter från det lokala näringslivet och Visita. Arbetet med att skapa förutsättningar för kompetensförsörjning kräver en tät samverkan mellan skola och näringsliv, certifieringen är ett bevis på att Ystad Gymnasium utbildar skickliga och kunniga elever som är anställningsbara när de tar examen.

Läs mer på Ystad Gymnasiums hemsidan
Vi är certifierade och först i Sverige! » Ystad Gymnasium

Stort grattis!

Publicerad 2022-08-18