Västerportskolan får pris av Apple för digitalt arbetssätt

Västerportskolan i Ystad har utnämnts till en så kallad Apple Distinguished School. Målet är att ännu bättre stödja elevers lärande och utveckling och att möta utmaningar med hjälp av digital teknik och digitala verktyg, för så väl elever som pedagoger.


Västerportskolan har det senaste året arbetat med att utveckla sitt arbetssätt och möta nya utmaningar och krav i undervisningen. Informations- och kommunikationsteknik (ikt) är en central del i utvecklingsarbetet och nu har resultatet uppmärksammats av Apple som utsett skolan till en Apple Distinguished School 2019–2022.

En Apple Distinguished School är erkänd av Apple som en utmärkt skola för kontinuerlig innovation inom lärande, undervisning och skolmiljö.

Tre glada elever på Västerportskolan


- De kriterier som kännetecknar en ads-skola speglar det kvalitets- och utvecklingsarbete vi redan gör. Vi har uppmärksammat ett antal trender och utmaningar och valt fokusområden där vi ser att digital teknik är en viktig framgångsfaktor. Utmärkelsen ger oss ännu större möjligheter att hänga med i utvecklingen och dessutom påverka, inte bara lokalt utan även internationellt tack vare det nätverk vi får tillgång till, säger Eva Månsson, rektor på Västerportskolan.

Jimmy Holst är ikt-pedagog på Västerportskolan:
- En viktig fördel med digitala verktyg är att tillgängligheten ökar för varje individ och möjligheten att uttrycka dig på det sätt som passar. Vi ser att det skapar ett mer lustfyllt lärande och då uppfattas det också som mer meningsfullt, säger Jimmy Holst.
 
Ystads kommun arbetar sedan länge med digital teknik och läsplattor till alla grundskoleelever. 2018 antogs en digital utvecklingsplan och under året påbörjades även en satsning på skolbiblioteken där just ikt-pedagogik är en viktig pusselbit.
 
- De digitala verktygen är här för att stanna och i vårt uppdrag ingår att hitta balansen mellan lärande och hälsa. Tack vare utmärkelsen ser vi en chans att vara med att påverka i ett större sammanhang, en möjlighet att hänga med i vad som är på gång och vad internationell forskning säger, säger Helena Kindh, skolchef på Ystads kommun. 

 
​Här kan du ladda ner den e-bok som Västerportskolan har tagit fram i samband med ansökan till Apple.

 

Publicerad 2019-11-13, Uppdaterad 2019-11-14