Rest-_och_matavfallskarl.jpg

Ystadborna allt bättre på att sortera sitt matavfall

I december 2018 sorterade Ystadsborna mer än hälften av allt matavfall och lämnade det till återvinning som biogas och biogödsel.

I september 2018 började avfallsenheten i Ystads kommun köra med två nya sopbilar som kan hämta separata kärl för matavfall och kunde därmed införa möjligheten att sortera matavfall i hela kommunen. Och resultatet lät inte vänta på sig. Redan i oktober samlade avfallsenheten in 50 procent av allt matavfall i kommunen separat, ett mål som kommunen arbetat länge för att uppnå, och i december samlades 55 procent av allt matavfall in separat.

Bli en miljöhjälte - tillsammans kan vi nå målet

Tack vare att du sorterar ditt matavfall har Ystad en chans att nå det nationella målet: minst 50 procent utsorterat matavfall till 2020. Om du inte redan sorterar ditt matavfall har du nu chansen att bli en miljöhjälte! Anmäl dig till kommunens matavfallsinsamling och börja sortera. Du får då ett matavfallskärl utan extra kostnad och dessutom 20 procent rabatt på din avfallstaxa.

Läs mer om matavfall och hur du anmäler dig till kommunens insamling på ystad.se/matavfall.

Publicerad 2019-02-26