Ystadsungdomar till Youth summit

​Den 5-8 augusti deltog fyra Ystadungdomar i Youth summit 2019 i Sönderborg där de lärde sig mer om de globala hållbarhetsmålen och hur de spelar roll i samhällsutvecklingen.

Den 5-8 augusti arrangerades konferensen Youth summit 2019 i Sönderborg. Konferensen syftade till att lyfta ungas inflytande och öka kunskapen om hållbar stadsutveckling med utgångspunkt i FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Konferensen är en del i det nordiska samarbetet Attractive Nordic Towns, som initierats och finansieras av Nordiska ministerrådet och som Ystads kommun är en del av.

Fyra representanter från Ystads ungdomsfullmäktige åkte tillsammans med fältsekreterare Richard Magnusson för att företräda Ystad på konferensen. Ungdomarna fick bland annat delta i olika workshops med fokus på att bli motiverade och våga ta plats.

Ystadsungdomar på Youth summit

På bilden från vänster: Julia Nilsson, Måns Nelson, Elin Kjellberg, Kishor Peneff och Richard Magnusson.

- Det bästa med konferensen vara att etablera kontakter med andra städer. Ungdomarna fick också perspektiv på hur man arbetar med ungdomsfrågor i andra kommuner och städer, säger Richard Magnusson.

Konferensen avslutades med en sk case competition, en summerande aktivitet där alla fick dra nytta av lärdomarna från konferensen. Temat var hur man kan arbeta med tomma butikslokaler för att göra staden mer levande och med utgångspunkt i de globala målen. 


Exemel på lösningar som presenterades: 

Turistbyrå för unga 
Matsvinnskafé

Kafé med reparationstema (cykelkafé) 

- Planen är att följa upp konferensen med en workshop här i Ystad för att dra lärdom av det arbetet och hur vi i Ystad kan arbeta med frågan mer aktivt, säger Richard Magnusson.

gruppbild youth summit sönderborg

Publicerad 2019-08-19