Arbetsplatskriminalitet i fokus vid gemensam tillsyn

I samverkan med flera myndigheter har vi genomfört en myndighetsgemensam tillsyn på flera företag i Ystads kommun, för att komma åt arbetsplatskriminalitet.

 

Tillsynen skedde den 22 april i samverkan med flera myndigheter, och samordnades av kommunen och lokalpolisområde Ystad. Målet var att komma åt arbetsplatskriminalitet.

Ett flertal myndigheter deltog för att, utifrån sina respektive myndighetsuppdrag, oannonserat besöka och göra tillsyn hos lokala företag. Modellen är utarbetad och använd sedan tidigare för att komma åt arbetsplatsrelaterad brottslighet, som exempelvis illegal arbetskraft, skattebrott eller olaglig försäljning av tobak och alkohol. 

Gemensam tillsyn i fem kommuner 

Den myndighetsgemensamma tillsynen görs i alla fem kommunerna i lokalpolisområdet. I Tomelilla, Simrishamn och Sjöbo har tillsyn redan gjorts, och idag var det Ystads tur. 

De företag som fick myndighetsbesök hade valts utifrån den lokala lägesbild som polisen regelbundet tar fram tillsammans med kommunen. I arbetet med lägesbilden medverkar också Ystad-Österlenregionens miljöförbund och räddningstjänsten. 

Resultatet från tillsynen sammanställs nu, och i vissa delar råder sekretess. Flera verksamheter fick någon form av påpekanden som kräver en ny tillsyn, och en del kommer också att få betala ett vite. 

Polisens uppdrag under tillsynen är i första hand att säkerställa en trygg arbetsmiljö för samtliga medverkande. 

– Tillsynen gick lugnt till väga. Från polisens sida ser vi mycket positivt på det arbete vi genomför i samverkan för att bekämpa arbetsplatskriminalitet, säger Patric Nihlén, kommunpolis i Ystad. 

Fakta 

Deltagande myndigheter vid tillsynen: Säkerhetssamordnare från Ystads kommun, Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF), Ystad-Österlenregionens miljöförbund, Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Polisen. 

En annan anledning till att vi genomför tillsyn, förutom för att bekämpa arbetsplatskriminalitet, är för att olovliga och olagliga verksamheter leder till osund konkurrens. Oseriösa aktörer som inte följer lagen riskerar att tränga undan seriösa företag. Och det kan bidra till en upplevd otrygghet hos invånarna. 

 

Kontaktperson:
Jörgen Nilsson, säkerhetssamordnare i Ystads kommun
jorgen.a.nilsson@ystad.se

Publicerad 2024-04-22, Uppdaterad 2024-04-25