Backa barnet – nu för alla barn i kommunens förskolor och skolor

Backa barnet är ett nytt sätt att arbeta, som utgår från varje barns rätt till bästa möjliga start i livet. Sedan höstterminsstarten finns Backa barnet nu för alla barn på kommunens förskolor och skolor.

 

Backa barnet är ett nytt sätt att arbeta med barns behov och rättigheter – för oss inom skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård och polis. Backa barnet gör det enklare att tidigt uppmärksamma barns behov. Det blir också enklare för barn och vårdnadshavare som är i behov av stöd att få hjälp så tidigt som möjligt.  

Det är Ystads kommun, Region Skåne och Polisen som har arbetat fram Backa barnet tillsammans. Vi har inspirerats av en liknande modell som finns i Skottland.   


En av de viktigaste uppgifterna vi har Illustration Behovskompassen

Att säkerställa varje barns rätt till bästa möjliga start i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Vår utgångpunkt är varje barns behov av trygghet, tillhörighet, omsorg, fritid, hälsa och utveckling. Vi utgår också från att varje barn ska respekteras och ges möjlighet att ta ansvar.

Därför finns Backa barnet

Vi behöver fokusera mer på barnets bästa

Ofta får barn erbjudande om flera typer av stöd från olika verksamheter. Men stödet är inte alltid anpassat efter barnets behov. Med Backa barnet kan vi fråga vad barnet vill ha och hur stödet ska utformas. Sedan bildar vi tillsammans ett stöttande team och agerar gemensamt för barnets bästa.

Vi behöver ge stödet tidigare

Vi vet att tidigt stöd i livet hjälper mycket bättre än när det kommer sent. Därför behöver vi identifiera barnens behov tidigare och erbjuda rätt stöd i rätt tid.

Vi behöver samarbeta mer

Barn som behöver stöd och hjälp stöter ofta på hinder. Och barns ärenden kan hamna mellan stolarna, till exempel för att verksamheterna som erbjuder stöd är organiserade på olika sätt eller inte kan dela information med varandra.

I Backa barnet arbetar skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård och polis på samma sätt, och över gränserna. På så sätt kan vi säkerställa att barn inte hamnar i tomrum mellan de verksamheter som erbjuder stöd.

Följer barnet som en naturlig del under uppväxten

Efter att ha testat Backa barnet i olika verksamheter växlar vi nu upp, så att Backa barnet finns i alla kommunala förskolor och skolor sedan höstterminsstarten. 

Backa barnet kommer att följa barnen som en naturlig del i de verksamheter som hen möter under sin uppväxt. Det kan till exempel vara på barnmorskemottagningen, barnavårdscentralen (BVC), skolans utvecklingssamtal och på hälsosamtalen hos skolsköterskan.

Barn och vårdnadshavare är delaktiga och kan påverka innehållet i det stöd vi erbjuder. Och alla verksamheter som ingår i Backa barnet har samma arbetssätt och gemensamma verktyg.

Läs gärna mer på www.backabarnet.se 

Publicerad 2023-11-08

 

Upplevelser från vårdnadshavare och barn 

"Hoppas verkligen att detta blir standard för alla barn." 

"Barnets plan är ett otroligt viktigt verktyg för att barn inte ska behöva hamna mellan stolarna, och för att det inte ska behöva gå så långt som det gjorde för oss."

"Vi är så tacksamma för allt stöd.” 

"Bra att få input som nybliven förälder om hur allt kan vara." 

"Skönt att prata med någon om föräldrarollen som inte är dömande" 

"Jag känner att jag har utvecklats mycket." 

"Skönt att få besök i hemmet." 

”Behovskompassen har varit ett mycket användbart verktyg, och en superbra idé att både familjen och alla berörda verksamheter arbetar med den. Då blir det väldigt tydligt att man kan uppfatta situationen helt annorlunda från olika håll.”