Bellevuevagen.JPG

Hastighetsgränsen ändras på Bellevuevägen

Sedan den 5 januari är hastighetsgränsen på hela Bellevuevägen 40 km/timme.

 

För att sänka hastigheten och därmed öka trafiksäkerheten på Bellevuevägen har kommunen byggt en ny rondell i korsningen Pilgrimsgatan och Syrénvägen. Att det blev en rondell i korsningens mitt istället för gupp beror på att det är mycket busstrafik på Bellevuevägen. Notera, att korsningen INTE är reglerad som cirkulationsplats, utan vanliga trafikregler för korsning gäller i korsningen.

Den 12 december beslutade också myndighetsnämnden att upphäva 50 km/tim som hastighetsgräns på Bellevuevägen mellan Pilgrimsvägen och Dag Hammarskjölds väg. Den nya hastighetsgränsen blir från och med den 5 januari 2024 då 40 km/tim på hela vägen.

 

Texten ursprungligen publicerad 2023-12-19, ny publicering med uppdatering 2024-03-28

 

 

 

Publicerad 2024-03-28, Uppdaterad 2024-04-11