brandt_avfallsenheten_09.jpg

Ny avfallstaxa 2024

Den 1 mars 2024 börjar en ny avfallstaxa gälla i Ystads kommun. Den innehåller en del förändringar, vissa på grund av lagändringar som bland annat innebär att det nu är ett krav att sortera ut sitt matavfall och att kommunen tar över ansvaret att samla in hushållens förpackningar.

 

Vilka förändringar har skett i taxan?

 • Befintliga taxor höjs i enlighet med avfallsindex och innebär en höjning på 5,9 %.
 • Den tidigare matavfallsrabatten tas bort eftersom matavfallsinsamling blir obligatoriskt för alla.
 • Abonnemang för fyrfackskärl har tillkommit.
 • Flerbostadshus med full sortering av förpackningar och tidningar kan ansöka om 30 % rabatt på sitt restavfallsabonnemang.
 • Det förlängda trädgårdsabonnemanget har försvunnit, nu finns endast ordinarie abonnemang med 16 hämtningar per år.

Den nya avfallstaxan finns här: Ystads kommuns avfallstaxa

Varför höjs avfallstaxan?

De nya reglerna som trädde i kraft vid årsskiftet innebär merkostnader för Ystads kommun. Utöver det har även kostnaderna för insamling och behandling av avfall ökat. Nedanstående punkter är exempel på kostnadsökningar inom avfallshanteringen.

 • Kommunen får ökade kostnader för insamling av förpackningar, bland annat från återvinningsstationerna och insamling i fyrfackskärl hos villahushåll.
 • Matavfallssorteringen innebär extra kostnader för exempelvis nya kärl, matavfallspåsar och påshållare.
 • Behandlingsavgifterna för avfall ökar bland annat på grund av ökade kostnader för förbränning av avfall och bränslekostnader.

Vad ingår i avgiften?

Det här ingår i avfallstaxan:

 • Kärl för mat- och restavfall, samt fyrfackskärl för en- och tvåbostadshus
 • Matavfallspåsar och påshållare
 • Hämtning och transport av avfall
 • Behandling av avfall
 • Återvinningsstationer
 • Återvinningscentralen
 • Administration och driftskostnader
 • Planering och utveckling av avfallshanteringen
 • Information om avfallsminimering, sortering och återvinning

När höjs priserna?

Den nya taxan börjar gälla med start 1 mars 2024.

Vem beslutar om avgifterna?

Höjningen av avfallstaxan har beslutats av Ystads kommunfullmäktige den 18 januari 2024.

Publicerad 2024-02-29, Uppdaterad 2024-03-15