Planen för Åvallaparken

Vi skapar plats för mer lek, umgänge, aktiviteter och grönska i Åvallaparken. Nu har vi tagit fram ett gestaltningsförslag som visar ungefär hur parken kommer att se ut när den är klar 2025.

Vy från norra sidan med grönska och lekplats

Vi ska rusta upp och bygga om Åvallaparken, området mellan stadsbiblioteket och Ystad Arena. Vårt mål är att det ska bli en park med många aktiviteter och funktioner, som gör att fler vill tillbringa mer tid där.

Flera önskemål tillgodoses 

I arbetet med förslaget har vi lyssnat på vad olika målgrupper önskat sig. Vi har tittat på enkätresultat från 2021, när invånarna fick tycka till, men också frågat verksamheter i området, haft dialogkvällar med barn, träffat äldre och pratat med lärare från skolorna i närheten. 

– Vi kommer att kunna tillgodose många av önskemålen, och det känns väldigt roligt, säger Malin Jansson på tekniska avdelningen, projektledare för Åvallaparken.

Så ser förslaget ut 

Vi behåller gräsytan i väster 

 • Plats för spontansport, lek och spring 
 • Två fotbollsmål 

Vi bygger ny lekplats i mitten 

 • Lekplats som riktar sig till barn i alla åldrar.  
 • Olika typer av sittplatser för vila, möten, umgänge och häng. 

Vi skapar aktivitets- och mötesytor i öster 

 • Möjligheter för vistelse, aktivitet och möten, för besökare i alla åldrar och med olika förutsättningar.  
 • Sittplatser med bord samt en grillplats. 
 • Vi planerar för en ny multiarena, utegym, klätterblock och plats för streetbasket och boule.

Vi gör plats för ny grönska 

 • Vi planterar nya träd runt parken för att rama in den och skapa rumslighet.  
 • De befintliga buskytorna i parken gör vi mindre eller tar bort, samtidigt som vi skapar nya planteringsytor med busk- och perennplanteringar.
 • Vi anlägger en stig i söder, så att man ska kunna ta sig runt hela parken.   

Vi sänker ner parken 

 • Vi sänker ner hela parken lite, för att ge rum för fördröjning av skyfall och minska risken för översvämning. Det innebär att vi behöver ta ner flera av träden som står i parken idag. 

Vi belyser 

 • Vi kommer att belysa parken på olika sätt för att man ska kunna använda parken även under den mörka tiden på året.  

Små förändringar 

– Nu ska vi omsätta gestaltningsförslaget till en genomförbar plan, med ritningar och underlag, så att vi kan upphandla en entreprenör som bygger parken åt oss, säger Malin Jansson.

Under projekteringen sker inga större förändringar, men vissa detaljer kan ändras. Det kan till exempel handla om materialval, viss utrustning kan bytas ut eller utgå och kostnadsfrågor kan uppstå.

När projekteringen är klar presenterar vi en uppdaterad illustration över parken. 

Mer information 

ystad.se/avallaparken kan du följa arbetet med att rusta upp parken och se fler bilder. 

Illustration av parken ovanifrån

Publicerad 2024-03-22