Anna Gullmark ny chef på klostret från den 4 mars 2024

Den 4 mars tillträder Anna Gullmark som chef på Klostret i Ystad. Hon arbetar idag som enhetschef på Malmö museum, där hon under de senaste sju åren ansvarat för museets föremålssamlingar, arkiv och samtidsdokumentation.

– Jag ser fram emot att äntligen få en museichef på plats, som ska forma och utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna på Klostret, säger Lolita Persson, chef för kultur- och fritidsförvaltningen. 

Om Anna

Anna Gullmark, iförd handskar i ett museiarkivFöre sin tjänst på Malmö museum arbetade Anna Gullmark på Mittuniversitetet, bland annat som lektor i fotografi. Hennes bakgrund är inom media och kommunikation och hon har även en yrkeskarriär som fotograf bakom sig. Men de senaste åren har Annas fokus och engagemang kretsat kring frågor om kulturarvets betydelse för exempelvis social hållbarhet och museers uppdrag i samhällsutvecklingen. 

– Jag hoppas att jag i mitt nya uppdrag, tillsammans med mina nya kollegor på museet, ska skapa utställningar, program och pedagogisk verksamhet som känns relevant för Ystad och de människor som bor här. Och jag vill gärna inkludera Ystadborna i det arbetet. Men jag vill också att Klostret, även fortsatt, ska vara ett intressant besöksmål och en vacker och rofylld plats i staden, säger Anna. 

Nya magasin

Under de senaste åren har ett av Anna Gullmarks uppdrag på Malmö museum varit att se över hur museets föremål ska förvaras och hanteras i ett långsiktigt perspektiv, samt även att planera för framtida behov av nya magasin. Det betyder att hon har arbetat med liknande frågor i Malmö stad, som det Ystad kommun står inför, de kommande åren.  

– Som jag förstår det går startskottet för att bygga nya magasin i Ystad, redan i år. Det kommer att ta några år, men resultatet hoppas jag blir en ändamålsenlig plats för stadens konst- och kulturarv. En plats som säkrar föremålen för framtiden, säger Anna. 

Ser fram emot att lära känna Ystad

Anna Gullmark erkänner att hon inte kan så mycket om Ystad – än. Men hon ser fram emot att lära känna staden mer.  

– Jag har varit här, mest som turist på sommaren. Då brukar jag åka runt på Österlen i min gamla husbilsinredda folkvagnsbuss och promenera runt i staden och småbåtshamnen, besöka klostret och trädgårdarna runt det, ta en fika, och övernatta någonstans i omgivningarna, säger hon. 

– Nu ser jag fram emot att börja jobba. Lära känna staden, människorna och alla blivande samarbetsparter som jag behöver kroka arm med, för att skapa ett relevant museum för alla, avslutar hon. 

Om klostret 

Klostret i Ystad är idag en av Sveriges bäst bevarade medeltida klosteranläggningar. Här huserar idag Ystads stadshistoriska museum. Museets kulturhistoriska utställningar berättar om och tydliggör vårt förflutna – ofta med fokus på Ystad och Österlen och ur ett dagsaktuellt perspektiv. 

Till klostrets webbplats

 

Foto: Andreas Nilsson, Malmö museum

Publicerad 2023-12-20