Backa barnet redo för spridning i hela landet

Nu är en förnyad överenskommelse gällande Backa barnet underskriven av Ystads kommun, Region Skåne och Polismyndigheten. Det nya avtalet innebär att modellen Backa barnet nu kan implementeras i hela Sverige.

Avtal BAcka barnet 2021

Ystads kommun, Polismyndigheten och Region Skåne har sedan 2019 gemensamt utvecklat och arbetat med Backa barnet. Nu har arbetet kommit så lång att modellen är färdig och kan implementeras brett.  En ny överenskommelse är underskriven som innebär att alla barn i Ystads kommun ingår i Backa barnet innan 2025 och att Region Skåne kan arbeta vidare med Backa barnet regionalt och Polismyndigheten nationellt.

Ystads kommuns kommundirektör Randi Graungaard skrev under överenskommelsen tillsammans med Sofia Ljung, förvaltningschef primärvård, Region Skåne, Katarina Hartman, förvaltningschef psykiatri och habilitering, Re

gion Skåne och Maria Lönegård, chef utvecklingscentrum mitt, Polismyndigheten.

Backa barnet avtal 2022_Carolina Palm_Alexandra Hansson_Caroline Ekstrand 5

Sedan 2019 har verksamheterna arbetat tillsammans med att ta fram en modell för hur man med ett gemensamt synsätt, nya och gränsöverskridande roller och verktyg, bättre kan arbeta med tidiga och samordnade insatser för barn och unga.

Utgångspunkten för Backa barnet är varje barns behov av trygghet, tillhörighet, omsorg, fritid, hälsa och utveckling samt att varje barn ska respekteras och ges möjlighet att ta ansvar. Detta betyder att verksamheter och beslut ska utgå från det som är bäst för barnet.

Syftet är att tillsammans skapa en trygg och säker uppväxt för varje barn och ung genom främjande och vid behov tidiga och samordnade insatser. Målet är att alla barn ska vara trygga, ha samma möjligheter att utvecklas och få det stöd de har behov av i rätt tid. För att lyckas med detta krävs långt utvecklad samverkan som i sin tur kräver samsyn, mod och inte minst uthållighet.

Läs mer på www.backabarnet.se.

Till höger: Alexandra Hansson, Caroline Ekstrand och Carolina Palm på Ystads kommun har arbetat med Backa barnet sedan 2019.

Publicerad 2022-02-18, Uppdaterad 2022-02-28