Dragontavlan.jpg

Dragontavlan visas på Ystads konstmuseum

Oscar Matthiesens konstverk ”Skånska dragoner rida till bad” visas på Ystads konstmuseum under perioden 26 juni till 20 oktober.

Uppdatering 4 juni:
Dragontavlan kommer att visas på Ystads konstmuseum från den 26 juni. Det tidigare startdatumet, 6 juni, har flyttats fram.

Tavlan och övriga Dragonsamlingen har haft sin plats på Ystads militärhistoriska museum i drygt 30 år. Men museets innehåll måste nu flyttas eftersom fastighetsägaren ska bygga om lokalen. Nu plockar kommunen ner tavlan tillsammans med en konservator, och under perioden 26 juni – 20 oktober visas den på Ystads konstmuseum.

Om utställningen  

Målningen Skånska dragoner rida till bad från 1906 av den danska konstnären Oscar Matthiesen kommer att visas i en av Ystads konstmuseums största utställningssallar under perioden 6 juni – 20 oktober 2024.  

– Vi tror att det finns ett stort intresse av att se målningen, och för oss är det relevant att visa den i en konsthistorisk kontext. Tillsammans med konstverket vill vi ge en fördjupning kring dess plats i konsthistorien, betydelse i sin samtid och hur vi ser på verket idag, säger Ýrr Jónasdóttir, chef på Ystads konstmuseum om utställningen. 

– Vi är glada för att kunna visa upp tavlan för konstmuseets besökare. Initiativet är museichefens, och är en bra, tillfällig lösning för att göra konstverket tillgängligt under en period med många besökare, säger Lolita Persson, chef för kultur- och fritidsförvaltningen i Ystads kommun.

Vad händer sen? 

Kommunen arbetar just nu med frågor som handlar om ekonomi, organisation och plats. Vi arbetar med olika, parallella spår för att ta fram ett underlag som ska underlätta ett beslut om hur tavlan och övriga Dragonsamlingen kan tas omhand i oktober.  

– Tavlan har både ett militärhistoriskt och ett konsthistoriskt värde för Ystad, men vi behöver också ta hänsyn till konstmuseets befintliga verksamhet, syfte och uppdrag. Det är inte helt enkelt. Men nu har allmänheten möjlighet att ta del av verket och vi har tid på oss att hitta en lösning som fungerar för både konstmuseet och Dragonsamlingen, säger Lolita Persson.

Bakgrund – om tavlan och Dragonsamlingen 

Tavlan är 5 meter hög och 10 meter bred, och är en del av Dragonsamlingen. Förutom tavlan består samlingen av en mängd kvarvarande militär utrustning från Skånska Dragonregementet K6, som fanns i Ystad mellan 1882 och 1927.

Tavlans bakgrund i korthet:

  • 1906: Konstnären färdigställer konstverket efter 3 års förarbete. Verket lockar ett stort antal besökare i Köpenhamn och turnerar sedan till Stockholm, Berlin, München, Riga, S:t Petersburg och Moskva.
  • 1951: Tavlan kommer till Ystad som gåva till Dragonmuseet, dels för att den passade i Ystad,  och dels som en erkänsla för den svenska hjälpen till Danmark under andra världskriget. Den fick inte plats där och och hängdes i en sal på Ystads konstmuseum.
  • 1960-talet: Tavlan flyttas till Dragonmuseet (Konstmuseets nuvarande hörsal), där den rullas upp- och nedtill för att få plats.
  • 1996: Tavlan tas ner och förvaras i ett museimagasin.
  • 2001: Ystads militärhistoriska museum öppnar på regementsområdet, med syftet att visa Ystads militärhistoria, och delar av Dragonsamlingen deponeras där.
  • 2023: Fastighetsägaren ska bygga om lokalen och säger upp avtalet med Ystads militärhistoriska museum. Tavlan och resten av samlingen måste flyttas i början av 2024.  
  • Mars 2024: Kommunen plockar ner tavlan och förvarar den i kulturmagasinet. 
  • 6 juni – 20 oktober 2024: Tavlan visas på Ystads konstmuseum.

 

Kontaktpersoner 

Ýrr Jónasdóttir
Chef för Ystads konstmuseum
E-post: yrr.jonasdottir@ystad.se
Telefon: 0709-47 72 98 

Lolita Persson
Chef för kultur- och fritidsförvaltningen i Ystads kommun
E-post: lolita.persson@ystad.se
Telefon: 0411-57 73 75 

Publicerad 2024-03-26, Uppdaterad 2024-06-04