bild.jpg

Fältgruppen 30 år

I april 1991 startade Fältgruppen sin verksamhet i Ystad och har i år arbetat med det förebyggande arbetet i 30 år

I april 1991 startade Fältgruppen sin verksamhet i Ystad. Fokus skulle då vara att kartlägga ungdomars tobaks- och alkoholvanor kvällstid samt att utveckla det ANDT (Alkohol Narkotika Doping Tobak) förebyggande arbetet på alla plan. Vi jobbade mycket kvällar och nätter. De fyra första åren tillhörde vi Fritidsförvaltningen och jobbade ganska intensivt med att utveckla Per Helsa fritidsgård samt att bygga upp en ny musikverksamhet. I början av 1995 hade fritidsgården 40 lokala band som repade i verksamheten och väldigt många besökare.

Sedan 1995 tillhör Fältgruppen Social Omsorg och övergången gjorde att det blev ännu mer fokus på det förebyggande arbetet. Eftersom Fältgruppen då som nu består av två fältsekreterare så är ledorden samverkan och samarbete. Med en drivande chef startade Fältgruppen upp många olika förebyggande projekt på 90-talet där några fortfarande finns kvar. Drogfria arrangemang, olika gruppverksamheter, ungdomsmässor, ungdomsfullmäktige, Var Smart- säg NEJ var några av de stora projekten.

På 2000-talet jobbade vi med att bygga ett nytt Ungdomens Hus, en föräldrautbildning Absolut Förälder startade 2003, Nyhetsbrev skrevs, SMART-kort till ungdomar, olika filmprojekt genomfördes, skolbesök och Ungdomskraft och Ungdomsfullmäktige utvecklades med mera.

Stora förändringar har skett sedan 90-talet på ungdomssidan. Borta är de stora festhelgerna och diskoteken. Mobiltelefonerna och sociala medier har tillkommit med stor kraft och det är inte lika roligt längre att hänga på stan. Tobaken och alkoholen har minskat på högstadienivå medan cannabisanvändandet ökat. Nya droger tillkommer då och då. Tramadol är en sådan drog som är populär just nu. När det gäller ANDT är smittorisken stor, att något som blir populärt och inne bland ungdomar kan växa och bli hur stort som helst inom vårt arbetsområde.

Fältgruppen som idag består av fältsekreterarna Richard Magnusson och Lina Persson jobbar fortfarande vidare med de förebyggande insatserna, för barn och unga och deras vårdnadshavare. Detta genom att träffa ungdomar i olika sammanhang, arbeta uppsökande, samarbeta i ANDT-frågorna med bland annat Kultur och Utbildning, Polisen, BRÅ, Länsstyrelsen, föräldrar med flera. Vissa arbetsmetoder består men det tillkommer nya sätt och nya arbetsuppgifter. Fältgruppen står aldrig still utan fortsätter att utveckla och utvecklas hela tiden.


//Vid tangentbordet
Richard Magnusson

Publicerad 2021-05-12, Uppdaterad 2021-05-14