Kommunen har förbättrat familjehemsvården

Ystad har satsat på att utveckla sitt arbete med placerade barn och ungdomar genom att förbättra verksamhetens arbetssätt. Som ett led i detta bjöds alla kommunens familjehem och jourhem in till en workshop för att diskutera hur verksamheten ytterligare kan utvecklas. Dagen avslutades med en föreläsning av Melinda Jacobs.


Det finns idag ett stort nationellt behov av fler familjehem och jourhem som kan bli stöd åt barn och unga som av olika skäl inte kan bo hos sina föräldrar. Även om lagen är lika, så arbetar alla kommuner olika. Ystads kommun har de senaste åren utvecklat sitt arbetssätt för att öka kvalitén för barn och unga som är placerade.

Placeringsenheten har förbättrat sitt arbetssätt och arbetar idag mer systematiskt men också utifrån varje barns behov. Detta innebär att de placerade barnen har tätare kontakt med sin barnsekreterare, uppföljningar har systematiserats och samarbetet med bland annat skola och sjukvård har ökat. Rekrytering av familjehem och jourhem har utvecklats, familjehemmen har en mer regelbunden handledning och erbjuds regelbundna utbildningar.

- Placerade barn är en av de mest utsatta målgrupperna i vårt samhälle och det är därför väldigt viktigt att vi som arbetar med dessa barn skapar de bästa försättningar vi kan och då krävs det att vi ständigt utvecklar och förbättrar vår verksamhet. Den verksamhet som vi nu har byggt upp är vi oerhört stolta över, säger Josefin Hallgren, enhetschef på Placeringsenheten inom Ystads kommun.

I lördags den 2 mars, bjöd Placeringsenheten på Ystads kommun in alla kommunens jourhem och familjehem till en workshop som ska bli till underlag för verksamhetens utveckling och planering. Samtliga SÖSK-kommuner hade motsvarande workshops och eftermiddagen avslutades gemensamt med en föreläsning av Melinda Jacobs, känd genom fallet Lilla Hjärtat.

Familjehem

Ett familjehem är ett hem som ett barn kan bo hos under en lite längre tid eller resten av uppväxten.

Jourhem

Ett jourhem är ett hem som kan ta emot ett barn med kort varsel, oftast akutplaceringar.

Vill du bli jourhem eller familjehem?

Läs mer om de olika formerna på vår hemsida. Här finns också kontaktuppgifter till placeringsenheten som kan berätta mer i ett förutsättningslöst möte.

Publicerad 2024-03-03