Framåt för sydöst i Polisens trygghetsmätning

I sydöstra Skåne har 4 800 invånare i fått säga sitt om sina upplevelser kring trygghet och säkerhet. Det sammanställda resultatet visar att de flesta av de sydöstra kommunerna går framåt i årets trygghetsmätning och totalt sett är resultatet det bästa sedan 2013.

Kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad arbetar tillsammans i en organisation för säkerhet och beredskap och resultatet från Polisens årliga trygghetsmätning visar på flera gemensamma nämnare.

- Glädjande nog går siffrorna över lag åt rätt håll och sammantaget ger det oss en indikation på att tryggheten i Skånes sydöstra hörn upplevs som relativt hög. Vi ser också att otryggheten upplevs som störst i de centrala delarna av våra kommuner, säger Niklas Månsson, som arbetar tillsammans med Jörgen Nilsson som trygghetssamordnare i sydöstra Skåne.

Svarsfrekvensen ligger runt 65 procent i alla fyra kommuner.

Otrygghet kopplad till trafik

Många invånare upplever problem med trafikrelaterad otrygghet, till exempel buskörningar och hastighetsöverträdelser.

- Vi jobbar med flera åtgärder för att komma till rätta med detta. Till exempel har flera av kommunerna arbetat med att försvåra för motorburna individer genom att sätta upp förbudsskyltar och bommar. Vi har även byggt om parkeringsplatser, säger Jörgen Nilsson.

Mätningen visar också att stökiga och påverkade individer i hög grad påverkar känslan av otrygghet, något som det rapporteras om främst i tätorterna. I mätningen framgår att stationsområden och bussterminaler ofta är utsatta platser vad gäller otrygghet. Här handlar det om skadegörelse och att individer samlas och uppehåller sig i anslutning till dessa platser.

Resultatet av trygghetsmätningen är en viktig del i kommunernas brottsförebyggande arbete.

- Mätningen ger oss en tydlig indikation om trygghet och brottslighet och blir en viktig pusselbit när vi tar fram gemensamma lägesbilder inför planering av åtgärder, säger Niklas Månsson.

Fakta

  • Polisen i region Syd genomför årligen trygghetsmätningar i samtliga 58 kommuner i regionen nedbrutna i 240 områden.
  • Frågeställningarna är utifrån fem huvudområden: ordningsstörningar, utsatthet för brott, oro att utsättas för brott, konkret otrygghet och polisens lokala agerande.
  • Årets trygghetsmätning i region Syd har skickats ut till 73 800 medborgare mellan 16 och 85 år.
  • Resultatet av trygghetsmätningen ses som aktuell operativ underrättelseinhämtning och ligger till grund för det gemensamma arbetet mellan polis, kommun och andra samarbetspartners under kommande år.
Publicerad 2021-12-16