Gångstigen och stranden vid reningsverket avstängd

På grund av rasrisk till följd av stormen Babet kommer gångstigen och stranden längs havet vid reningsverket att vara avstängd.


Området har varit avstängt sedan tidigare på grund av saneringsarbete, men kommer alltså nu fortsatt hållas stängt. Avstängningen sträcker sig från Gjuteriets badstrand och förbi reningsverkets byggnader.

Förutom rasrisken ligger det glasskärvor, metallskrot och annat på stranden som kan vara olämpligt att trampa på. Detta har sköljts fram i stormen och beror på att marken är en gammal deponi.

Hur länge stigen kommer att behöva vara avstängd är oklart i dagsläget. Vi undersöker åtgärder för att säkra sträckorna där det råder rasrisk.

Röd markering visar avstängd sträcka

Publicerad 2023-10-25, Uppdaterad 2023-11-13