Graffitimålade stolar och bord i Åvallaparken

Sitt gärna på dem – flytta runt dem. Var i parken vill du sitta? Nu har vi påbörjat arbetet med att ta fram förslag på hur vi kan bygga om och utveckla Åvallaparken. Stolarna och borden är en del av det arbetet. 


Uppdatering 29/9 2023:
Vi har nu avslutat stolprojektet. Inom kort samlar vi in stolarna för förvaring, och summerar sedan projektet. Bänken kommer vi att lämna kvar i parken.


Området längs Åvallastråket, mellan stadsbiblioteket och Ystad Arena, ska bli en attraktiv park med många aktiviteter och funktioner, som gör att fler vill vistas i parken och under en större del av dygnet.

– Just nu tittar vi på områdets förutsättningar för att se vilka förändringar vi kan göra. Vi undersöker också vilka behov som finns, och pratar med verksamheter och olika målgrupper, säger Malin Jansson, projektledare och landskapsarkitekt på kommunens tekniska avdelning. 

Graffitimålade stolar och bord 

Som en del av detta arbete genomförde vi en workshop i parken den 31 augusti. Vi hade bjudit in två klasser i årskurs åtta från Västerportskolan och Kunskapsskolan, samt en grupp seniorer från Seniorernas hus. Tillsammans med en graffitikonstnär fick de själva utforma och spraymåla en stol eller ett bord, som nu finns utställda i parken. 

Workshopdeltagare graffitimålar en bänk

Använd dem gärna! 

Stolarna och borden kommer att stå kvar i parken under en period i höst – använd dem gärna. Vi kommer regelbundet att observera hur stolarna flyttas runt i parken. Hur används de? Var i parken vill man sitta? Elever från Ystad Gymnasiums anpassade gymnasieskola kommer att hjälpa oss med observationerna. Detta kommer att hjälpa oss bestämma var vi ska placera framtida möbler.


Mer information 

Själva arbetet med att bygga om i parken planerar vi att påbörja tidigast hösten 2024. På ystad.se/avallaparken samlar vi mer information under projektets gång. Där kan du till exempel se vår tidsplan och få en överblick över projektets olika faser.  
 
 

Foton: Jonas Olsson

Publicerad 2023-09-01, Uppdaterad 2023-09-29