Hjälp kommunen att dokumentera erosionsskadorna efter stormen

Kustlinjen längs Ystads kommun är en av Sveriges mest erosionsutsatta kuststräckor. Kommunen har sedan 1980-talet arbetat på olika sätt för att skydda kusten mot erosion. Efter helgens storm ber vi nu dig om hjälp med att skicka in dina bilder för att vi långsiktigt ska kunna följa utvecklingen.

Kustskydd

Till följd av klimatförändringarna med höjda havsnivåer och i kombination med stormar kommer erosionen att öka ytterligare i framtiden. Arbetet med kustskydd är viktigt för att skydda värdefull mark och bebyggelse, minska risk för översvämningar och att bevara stranden.

Handlingsplan

Kommunen har en handlingsplan för 14 delområden längs kusten. I denna beskrivs varje område utifrån sina förutsättningar med riskanalys och befintliga, samt kommande, åtgärder på kort-, medel- och lång sikt. Syftet är att få en överblick över kusten och att kunna förutse vilka områden och värden som är i riskzonen för erosion och översvämning om havsnivån stiger. Eller vid extrema vädersituationer som i helgen. Mer om handlingsplanen

Kommunen medverkar dessutom i olika EU-projekt för att få ökad kunskap och ta del av erfarenheter från forskning och undersökningar samt har löpande samverkan med statliga, regionala och lokala samarbetspartners i olika kustprojekt.

Hjälp oss att dokumentera

Vi dokumenterar löpande erosionens utveckling längs kusten i kommunen. Hjälp oss gärna att dela dina bilder på effekterna av erosionen från helgens storm.

Gör så här:

  • Gå in på denna länk
  • Klicka på Lägg till
  • Bifoga din bild, skriv datum när den togs och märk ut på kartan var bilden är tagen.
  • Beskriv med några korta ord.
Publicerad 2023-10-23