Inrapporteringen av ödehus i kommunen är nu genomförd

På uppdrag från Kommunfullmäktige, med en motion som bakgrund, fick Ystads kommun ett uppdrag i slutet av 2021 att inventera antal ödehus i Ystads kommun. Nu är inrapporteringen genomförd.

 

Motionens syfte var att inventera antal ödehus som finns i kommunen, för att senare kunna bedöma om dessa eventuellt kan bidra till nya bostäder och verksamheter som i sin tur kan leda till en mer levande landsbygd och en ökad trygghet och gemenskap.

Inventeringen har skett med hjälp av allmänheten som mellan den 19 december 2022 och den 15 mars 2023 har kunnat registrera till synes öde hus med bild och adress i kommunens felanmälningsapp. Inrapporteringen är nu stängd och avslutad och 14 st ärenden inkom. Av dessa berörde ett ärende Skurups kommun, och ett var inte geografiskt preciserat.

I nästa steg kommer kommunen att se över de inkomna ärendena innan resultatet av inventeringen sammanställs i en rapport som ska redovisas för kommunstyrelsen. I denna ska framgå hur många ödehus som identifierats, var i kommunen dessa finns och om det är några särskilda problem förknippade med dessa hus. Utöver detta finns i dagsläget inget ytterligare uppdrag på kommunen.

 

Nedan kan du se var de inrapporterade husen finns belägna:

Kommunen vill nu efter avslutad inrapportering tacka för engagemanget hos de invånare som registrerat anmälningarna.

Läs tidigare nyhet:

Karta ödehus

Publicerad 2023-03-31, Uppdaterad 2023-04-04