Kåseberga byalags styrelse tilldelas årets landsbygdspris

På kommunstyrelsens sammanträde den 30 augusti utsågs 2023 års vinnare av Landsbygdspriset. Priset gick till Kåseberga byalags styrelse.


I år delar Ystads kommun för första gången ut ett landsbygdspris. Landsbygden har stor betydelse för Ystads kommuns utveckling, därför vill kommunen premiera individer, föreningar eller företag som bidragit till att främja en positiv landsbygdsutveckling.

Motivering:
Kåseberga byalag bidrar till att göra Kåseberga till en levande, aktiv och attraktiv ort för både åretruntboende och säsongsbesökare. Byalaget initierar och ordnar aktiviteter för boende, driver utvecklingsinriktad samverkan med kommunen i olika forum samt arbetar aktivt för trivsel och positiv hållbar utveckling i bygden. Genom stort engagemang, initiativtagande och kreativitet främjar Kåseberga byalag och dess styrelse, byns hållbara utveckling och dess gemenskap. Det ideella arbetet utgör ett föredöme för andra byar som vill utvecklas och inspireras.

Priset kommer att delas ut i samband med något av kommunfullmäktiges sammanträden under hösten.

Om priset

Vinnare av priset utses utifrån fastställda kriterier av kommunstyrelsen. Mottagare av priset kan vara enskilda personer, företag eller föreningar som bor eller verkar i Ystads kommun. Priset består av ett diplom och en prissumma som uppgår till 10 000 kronor.

Bakgrund

Förslaget att införa ett landsbygdspris kom ifrån en motion till kommunfullmäktige. Beslut togs på kommunfullmäktige i maj 2021.

Nominerade

De 14 inkomna nomineringarna för vinnare av Ystads kommuns landsbygdspris 2023 var:

 • Ingelstorps andelsfrys ekonomiska förening
 • Margareta L Nörregård, Hagestad, Löderup
 • Stefan Jönsson
 • Kåseberga Byalags styrelse
 • Håkan Nilsson, Handlaren i Glemmingebro
 • Gema-Livs, Peter Nilsson
 • Sussie och Seppo Wester
 • Systrarna Lindskogs Trädgård & Design AB
 • Maria Hallin, Örums Nygård
 • Ingmar Svensson
 • Carl Bengtsson Rygla
 • Dag Hammarskjölds Backåkra
 • Martin Andersson och Löderups Växt AB
 • Näringslivet Ystads kommun
Publicerad 2023-08-30