Mindre koldioxidutsläpp från kommunens verksamhet

Kommunen arbetar ständigt med att sänka koldioxidutsläppen från den egna verksamheten. Under 2020 installerades t ex 38 nya laddstationer för tjänstebilar och den sista lilla mängden olja i kommunens fjärrvärmeverk ersattes av förnybart bränsle.

Ystads kommun har arbetat med att minska användningen av fossila bränslen i flera år. Kommunen har bland annat deltagit i ”Inspirationsnätverk för 100 % fossilbränslefria kommuner” som avslutades 2020. Nu har en uppföljning gjorts som visar goda resultat vad gäller utsläppen från kommunens elanvändning, uppvärmning och transporter.

Under 2020 har 38 nya laddstationer för kommunens elbilar installerats och 20 nya elbilar beställts. De nya elbilarna kommer i huvudsak ersätta befintliga dieselbilar.

I kommunens fjärrvärmeverk har den sista lilla mängden olja ersatts av det förnybara bränslet RME.

- Vi arbetar ständigt med att sänka våra utsläpp och gick med i detta nätverk för att få inspiration men även för att inspirera andra kommuner. Från nätverket har vi med oss nya idéer som vi kommer att arbeta med framöver, berättar klimatstrateg Mona Ohlsson Skoog.

Illustration fossilbränslefritt

Glödlampa: Kommunen använder 100 % (2019 100 %) fossilbränslefri el i kommunens lokaler.

Flamma: Uppvärmningen i kommunens lokaler är 99 % (2019 95 %) fossilbränslefri. Inom VA-verksamheten används lite gasol för uppvärmning - därav 99 %. 

Tankstation: 78 % (2019 64 %) av allt drivmedel som används till kommunens fordon är fossilbränslefritt (el, biogas eller HVO100). 

Buss: 56 % (2019 53 %) av tjänsteresorna är fossilbränslefria. 

100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020

Ystads medverkan är en del av utmaningen 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020 som är ett initiativ som drivits av klimatsamverkan Skåne (Region Skåne, Länsstyrelsen och Skånes kommuner). Över 300 företag, offentliga organisationer, föreningar och privatpersoner antog utmaningen och arbetade under åren för att minska utsläppen av koldioxid och bli 100 % fossilbränslefria.

Publicerad 2021-05-25