Namnlos_design_(11).jpg

Nominera till landsbygdspriset

Nominera en person, företag, förening eller organisation till kommunens landsbygdspris senast den 20 juli.

Ystads kommun delar årligen ut ett landsbygdspris som syftar till att uppmärksamma en person, ett företag, en förening eller en organisationersom som bor eller verkar i Ystads kommun och har bidragit till landsbygdens utveckling eller inspirerat andra att göra det.

Landsbygden har stor betydelse för Ystads kommuns utveckling. För en levande, aktiv och attraktiv landsbygd spelar lokalt engagemang, både i form av kreativa företag, aktivt föreningsliv och personliga eldsjälar en stor roll. Därför väljer kommunen varje år att dela ut detta pris för att premiera sådana insatser.

Priset består av diplom och en prissumma som uppgår till 10 000 kr. Vinnaren utses av en jury utsedd av kommunstyrelsen. 

Fyll i din nominering här senast den 20 juli 2023

Läs mer om priset 

Publicerad 2023-06-22