Polisen genomför trygghetsmätningar i polisregion syd

I dagarna skickar Polisen ut enkäter med post till slumpmässigt utvalda invånare i Ystads kommun för att undersöka den upplevda tryggheten i olika områden.


Polisen i region Syd genomför årligen trygghetsmätningar för att undersöka den upplevda tryggheten i olika områden. Polisen och Ystads kommun vill veta om du som invånare upplever eventuella problem i ditt närområde, om brottsutsatthet och din upplevda trygghet. Svaren är viktiga och blir underlag och planering för det arbete som Polisen, kommunen och andra samarbetande partners gör för att skapa trygghet och förebygga brott i vår kommun.

– Om du är en av dem som fått en enkät hemskickad hoppas vi att du tar dig tid att svara. Det är viktigt för oss att många svarar. Resultatet är ett av de viktigaste underlagen vi har för att prioritera och förebygga problem och brott i samverkan mellan polis, kommun och andra parter, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd.

Vem får en enkät hem i brevlådan?

Slumpmässigt utvalda personer mellan 16 och 85 år som bor i olika områden i Ystads kommun får en enkät hemskickad med post.

Vad frågas det om i enkäten?

Du som får enkäten får ta ställning till en rad påstående om brottslighet och trygghet i ditt närområde. Frågeställningarna berör bland annat ordningsstörningar, utsatthet för brott, oro att utsättas för brott, konkret otrygghet och polisens lokala agerande.

Svara på papper eller digitalt?

Välj mellan att svara på pappersenkäten eller digitalt. Digitalt går det att svara på fem olika språk. Svaren är anonyma men registreras uppdelat på olika områden i kommunen.


Mer information

Läs mer om trygghetsmätningen på polisens hemsida:  Polisens trygghetsmätning 

Vid frågor

Vid frågor, kontakta Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd, på telefon 010-56 20 200.

 

Undersökningen skickas ut den 14 augusti och avslutas efter cirka två månader. Resultatet presenteras senare under hösten.

 

Publicerad 2023-08-15